Maraton Wydminy

Wydminy 10 września 2022

REGULAMIN

Aktualizacja 7.09.2022 (zmiana terminu Biegów Dziecięcych)

 

 

I. ORGANIZATORZY

 • Fundacja Dystans, Wioska Biegaczy
 • Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

 

II PARTNERZY

 • Gmina Wydminy
 • Województwo Warmińsko Mazurskie
 • Powiat Giżycki
 • Gmina Giżycko
 • Gmina Kruklanki
 • Lasy Państwowe
 • Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wydminach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kruklankach

 

III. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
 3. Promocja Gminy Wydminy i Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 4. Promocja Sponsorów i Partnerów biegu,
 5. Wyłonienie Mistrza Polski LZS w Maratonie Przełajowym

 

IV. TERMIN, MIEJSCE, TRASY, LIMITY

 1. Maraton Wydminy odbędzie w dniu 10.09.2022. Biegi dziecięce odbędą się 9.09.2022
 2. W ramach imprezy rozegrane zostaną biegi na dystansach 42km, 21km, 5km oraz biegi dziecięce.
 3. START/META oraz biuro zawodów zlokalizowane będą na Wyspie Wydmińskiej,
  Wyspa 1, 11-510 Wydminy
 4. Szczegółowe mapy tras z oznaczeniami kilometrów, różnicy wzniesień i punktami odżywczymi, ukażą się na stronie maratonwydminy.pl do 1-go sierpnia 2022.
 5. Limity czasu dla poszczególnych dystansów;Maraton – 6 godzin, Półmaraton – 3 godziny, Garbata Piątka – 45minut.Na trasie Maratonu będą dwa dodatkowe punkty kontrolne z limitami czasu. Szczegółowe informacje na ten temat ukażą się razem z mapami biegów.

V. HARMONOGRAM

UWAGA!!! Aktualizacja 7.09.2022, Zmiany terminu Biegów Dziecięcych!

 • Środa 15.06.2022
   8:00 Uruchomienie zapisów dla dystansów 42km, 21km, 5km
  Poniedziałek 1.08.2022
  8:00 Uruchomienie zapisów dla Biegów Dziecięcych i Młodzieżowych – odrębny regulamin

  Sobota 20.08.2022
  17:00 Oficjalny objazd rowerowy trasy Maratonu (MTB/Gravel).  Ognisko integracyjne.Piątek 9.09.2022
  16:00-21:00 Praca Biura Zawodów, ul. Wyspa 1, 11-510 Wydminy,
  17:00-19:00 Biegi Dziecięce i Młodzieżowe, według
  19:00-21:00 Pasta Party

  Sobota 10.09.2022
  7:00-8:30  Praca Biura Zawodów, ul. Wyspa 1, 11-510 Wydminy,
  9:30 START Maraton Wydminy, Półmaraton Wydminy,
  9:35 START Garbata Piątka,
  9:50 Pierwszy zawodnik na mecie Garbatej Piątki,
  10:20 Ostatni zawodnik na mecie Garbatej Piątki,

  10:10 Bieg przedszkolaków 3-6 lat, roczniki 2016-19, dziewczęta i chłopcy dystans ok.200m
  10:15 Bieg klas I-III, 7-9 lat, roczniki 2013-2015, dziewczęta i chłopcy, dystans ok. 400m
  10:20 Bieg klas IV – VI, 10-12 lat, roczniki 2010-2012, dziewczęta i chłopcy, dystans ok. 600m
  10:25 Bieg klas VII-VII, 13-15 lat, roczniki 2007-2009, dziewczęta i chłopcy, dystans ok. 800m
  10:30 Dekoracja Garbatej Piątki i Biegów Dziecięcych

  ok. 10:45 Pierwszy zawodnik na mecie Półmaratonu Wydminy,
  ok.  12:00 Ostatni zawodnik na mecie Półmaratonu Wydminy,
  ok. 12:35 Pierwszy zawodnik ma mecie Maratonu Wydminy,
  ok. 15:30 Ostatni zawodnik na mecie Maratonu Wydminy,
  15:30 zamknięcie strefy META,
  15:30 Dekoracja dystansów Półmaraton i Maraton,
  16:00 zakończenie imprezy,

 

VI. PAKIET STARTOWY

 • W ramach opłaty startowej uczestnicy biegów otrzymają:
  – numer startowy
  – chip do elektronicznego pomiaru czasu
  – tekstylia z logo imprezy
  – pamiątkowy medal na mecie
  – zabezpieczenie medyczne imprezy
  – upominki od partnerów i sponsorów biegu
  – SMS z wynikiem, miejscem zajętym w kategorii open i w kategorii wiekowej
  – udział w Pasta Party
  – możliwość wygrania dodatkowych nagród

 

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Limity dla poszczególnych biegów:
  Maraton Wydminy – 150 osób ( decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia wpisowego)
  Półmaraton Wydminy – 200 osób ( decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia wpisowego)
  Garbata Piątka – 200 osób ( decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia wpisowego)
  Biegi dziecięce – 150 osób ( możliwość rejestracji w dniu zawodów w godzinach 8:00-10:00 )

  Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów lub zwiększenia limitu uczestników.
  Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych: www.maratonwydminy.pl  oraz  www.elektronicznezapisy.pl

 1. Otwarcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 06.2022 o godzinie 8:00.
  Zamknięcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 7.09.2022 o godzinie 23:59.
  Rejestracja w dniu startu nie będzie możliwa.
 2. Skuteczne zgłoszenie do zawodów odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz terminowe dokonanie opłaty startowej.

 

Opłaty startowe:


Dystans
15.06-15.0716.07-15.0816.08-7.099-10.09
(biuro zawodów)
Maraton Wydminy130zł150zł170zł250zł
Półmaraton Wydminy 80zł100zł120zł200zł
Garbata Piątka 50zł70zł90zł150zł
Biegi dziecięceBezpłatnie

Maraton Wydminy

Opłaty należy dokonać przelewem na konto:

Fundacja Dystans
Mazuchówka 44
11-510 Wydminy

Numer rachunku: 47 1600 1462 1834 6693 9000 0001 BGŻ BNP Paribas

W tytule przelewu należy wpisać:
imię nazwisko, opłata startowa Maraton Wydminy + dystans.
Przykład: Janusz Kowalski, opłata startowa Maraton Wydminy  21km

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Do dnia 5.09.2022 do godziny 23:59 istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika należy dokonać drogą mailową.
 2. Odbiór Pakietu Startowego przez inną osobę następuje na podstawie upoważnienia własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika oraz (do wglądu) – kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 3. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 17 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

 

 

VIII. KLASYFIKACJA

 W ramach rozgrywanych biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje:

MARATON WYDMINY ( 42KM)

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI
 2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III :
 • K-20, M-20 (rocznik 2002 – 1993)
 • K-30, M-30 (rocznik 1992-1983)
 • K-40, M-40 (rocznik 1982-1973)
 • K-50, M-50 (rocznik 1972 – 1963)
 • K-60+, M-60+ (rocznik 1962 i starsi)
 1. Kategoria mieszkańców Gminy Wydminy, miejsca I-III kobiet i mężczyzn
 2. Kategoria I Mistrzostw Polski LZS w Maratonie Przełajowym
  ( mieszkańcy wsi i miast do 20 tys. oraz zawodnicy zrzeszeni w LZS, miejsca I-III kobiet i mężczyzn)

 

PÓŁMARATON WYDMINY ( 21KM)

 

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III
 2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III :
 • K-20, M-20 (rocznik 2002 – 1993)
 • K-30, M-30 (rocznik 1992-1983)
 • K-40, M-40 (rocznik 1982-1973)
 • K-50, M-50 (rocznik 1972 – 1963)
 • K-60+, M-60+ (rocznik 1962 i starsi )
 1. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy miejsca I-III kobiet i mężczyzn

 

GARBATA PIĄTKA (5km) 

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III.
 2. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy miejsca I-III kobiet i mężczyzn

NAJLICZNIEJSZY KLUB, miejsca I-III
Klasyfikacja wspólna dla dystansów 42km, 21km i 5km. O wyniku decyduje łączna liczba zawodników, którzy ukończą bieg i wystartują pod identyczną nazwą drużyny / klubu. Formularz rejestracyjny rozróżnia małe i wielkie litery. Zalecamy zapis DUŻYMI LITERMI.

Podstawą klasyfikacji we wszystkich kategoriach jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

 

IX. NAGRODY

 1. Zwycięzcy kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe / vouchery / nagrody finansowe
 2. Miejsca I-III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki
 3. Miejsca I – III w kategoriach Mieszkańców Gminy Wydminy otrzymają statuetki.
 4. Miejsca I-III w kategorii Mistrzostw Polski LZS w Maratonie Przełajowym otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.
 5. Nagrody w kategorii open nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

 

X. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia.
 2. Odbiór pakietów startowych osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie w obecności rodzica/prawnego opiekuna. Wydanie pakietu startowego nastąpi po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 4. W czasie Maratonu Wydminy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne, Policję, Straż Pożarną i inne służby zabezpieczające trasę biegu oraz cała imprezę.
 8. Podczas biegów uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.
 9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą bezwzględnie dyskwalifikowani.
 10. Organizator nie dopuszcza do startu zawodników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli zawieszeni lub zdyskwalifikowani za stosowanie dopingu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
 12. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :
 • organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji
  ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy);
 • promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu ( na okres 30 lat );
 • informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej;
 • ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
 1. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
 • dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 1. Administratorem danych Uczestników jest Organizator.
 2. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
 3. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 2. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
 3. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 5. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu.
 6. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora.
 7. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny
  w porozumieniu z Organizatorem.
 8. Organizator w każdej chwili zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 

 

 

Organizator