PROGRAM

 • 15 lutego 2023

  8:00 Uruchomienie zapisów.

 • 3 maja 20223

  10:00 Oficjalny, rowerowy objazd trasy maratonu.
  Udział bezpłatny dla wszystkich chętnych. Przejazd grupowy, tempo rekreacyjne.
  START Wyspa Wydminy, ul. Wyspa 1, 11-510 Wydminy. Na mecie ognisko integracyjne / grill.

 

 • 8 czerwca 2023

  15:00-18:00 Praca Biura Zawodów. Gminny Ośrodek Kultury, Plac Rynek 1, 11-510 Wydminy,
  16:30 
  START Biegów Dziecięcych – UWAGA! Rejestracji do biegów dziecięcych dokonują rodzice / opiekunowie prawni lub nauczyciele wychowania fizycznego / trenerzy,
  po uzyskaniu pisemnej zgody na udział w zawodach od rodziców / opiekunów prawnych.

  16:30 – Bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2018 i młodsi, dystans 200m – bez klasyfikacji miejsc
  16:35 – Bieg dziewcząt rocznik 2016-2017, dystans 400m
  16:40 – Bieg chłopców rocznik 2016-2017, dystans 400m
  16:45 – Bieg dziewcząt rocznik 2014-2015,dystans 600m
  16:55 – Bieg chłopców rocznik 2014-2015, dystans 600m
  17:05 – Bieg dziewcząt rocznik 2012-2013, dystans 800m
  17:15 – Bieg chłopców rocznik 2012-2013, dystans 800m
  17:25 – Bieg dziewcząt i chłopców r. 2010-2011, dystans 800m ( oddzielne dekoracje dz i chł )
  17:35 – Bieg dziewcząt i chłopców r. 2008-2009, dystans 1000m (oddzielne dekoracje dz i chł )
  17:45 Ceremonia dekoracji Biegów Dziecięcych
  18:30 START Mocna Piątka wózki Handbike
  19:00 START Mocna Piątka.
  19: 45 Ceremonia dekoracji Mocnej Piątki.

 • 9 czerwca 2023

  18:00-21:00 Praca Biura Zawodów. Gminny Ośrodek Kultury, Plac Rynek 1, 11-510 Wydminy

 

 • 10 czerwca 2023

  7:30-8:30 Praca Biura Zawodów, ul. Wyspa 1
  9:30 
  START Maraton Wydminy, Półmaraton Wydminy
  9:35 START Marsz Seniora 2,5km
  ok. 10:40 Pierwszy zawodnik na mecie Półmaratonu Wydminy,
  ok. 12:30 Ostatni zawodnik na mecie Półmaratonu Wydminy,
  ok. 12:35 Pierwszy zawodnik ma mecie Maratonu Wydminy,
  ok. 15:30 Ostatni zawodnik na mecie Maratonu Wydminy,
  15:30 Zamknięcie strefy META,
  15:30-16:00 Ceremonia dekoracji dystansów Półmaraton i Maraton,
  zakończenie imprezy.