Maraton Wydminy 

Wydminy 8-10 czerwca 2023

REGULAMIN

 

I.     ORGANIZATORZY

  • Fundacja Dystans KRS 0000499134
  • Wioska Biegaczy, ul. Grunwaldzka 49, 11-510 Wydminy NIP 845-18-78-677

II.     PARTNERZY

  • Gmina Wydminy
  • Województwo Warmińsko Mazurskie
  • Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
  • Gmina Kruklanki
  • Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Wydminach

III.     CEL IMPREZY 

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
 2. Promocja Gminy Wydminy i Województwa Warmińsko-Mazurskiego,/li>
 3. Promocja Sponsorów i Partnerów biegu,
 4. Wyłonienie Mistrza Polski LZS w Maratonie Przełajowym

IV.     TERMIN, MIEJSCE, TRASY, LIMITY 

 1. Maraton Wydminy odbędzie w dniach 8-10.06.2023.
 2. W ramach imprezy rozegrane zostaną następujące biegi; Maraton 42km, Półmaraton 21km, Mocna Piątka (atest PZLA), Marsz Seniora 2,5km oraz Biegi Dziecięce.
 3. START i META w dniu 8 czerwca zlokalizowane będą na ul. Giżyckiej, 11-510 Wydminy
  START i META w dniu 10 czerwca zlokalizowane będą na Wyspie Wydmińskiej, ul. Wyspa
 4. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Plac Rynek 1,
  UWAGA! W dniu 10 czerwca 2023 Biuro Zawodów będzie NIECZYNNE. Odbiór pakietów startowych na Maraton, Półmaraton i Marsz Seniora 2,5km będzie możliwy tylko 9-go czerwca, do godziny 22:00. 

  W dniu 10 czerwca Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w miejscu START/META
  ( Wyspa Wydminy, ul. Wyspa 1) i będzie czynne w godzinach 7:30-8:30

 5. Szczegółowe mapy tras zostaną opublikowane  na stronie www.maratonwydminy.pl najpóźniej  1-go maja 2023.
 6. Limity czasu dla poszczególnych dystansów;

  Maraton – 6 godzin, Półmaraton – 4 godziny,  Mocna Piątka  – 50 minut.

V.     HARMONOGRAM

  • 15 lutego 2023

   8:00 Uruchomienie zapisów.

  • 3 maja 20223

   10:00 Oficjalny, rowerowy objazd trasy maratonu.
   Udział bezpłatny dla wszystkich chętnych. Przejazd grupowy, tempo rekreacyjne.
   START Wyspa Wydminy, ul. Wyspa 1, 11-510 Wydminy. Na mecie ognisko integracyjne / grill.

  • Zgłoszenia udziału na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/7986/strona.html

   

  • 8 czerwca 2023

   15:00-18:00 Praca Biura Zawodów. Gminny Ośrodek Kultury, Plac Rynek 1, 11-510 Wydminy,
   16:30
   START Biegów Dziecięcych – UWAGA! Rejestracji do biegów dziecięcych dokonują rodzice / opiekunowie prawni lub nauczyciele wychowania fizycznego / trenerzy,
   po uzyskaniu pisemnej zgody na udział w zawodach od rodziców / opiekunów prawnych.

   16:30 – Bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2018 i młodsi, dystans 200m – bez klasyfikacji miejsc
   16:35 – Bieg dziewcząt rocznik 2016-2017, dystans 400m
   16:40 – Bieg chłopców rocznik 2016-2017, dystans 400m
   16:45 – Bieg dziewcząt rocznik 2014-2015,dystans 600m
   16:55 – Bieg chłopców rocznik 2014-2015, dystans 600m
   17:05 – Bieg dziewcząt rocznik 2012-2013, dystans 800m
   17:15 – Bieg chłopców rocznik 2012-2013, dystans 800m
   17:25 – Bieg dziewcząt i chłopców r. 2010-2011, dystans 800m ( oddzielne dekoracje dz i chł )
   17:35 – Bieg dziewcząt i chłopców r. 2008-2009, dystans 1000m (oddzielne dekoracje dz i chł )
   17:45 Ceremonia dekoracji Biegów Dziecięcych
   18:30 START Mocna Piątka wózki Handbike
   19:00 START Mocna Piątka.
   19: 45 Ceremonia dekoracji Mocnej Piątki.

  • 9 czerwca 2023

   18:00-21:00 Praca Biura Zawodów. Gminny Ośrodek Kultury, Plac Rynek 1, 11-510 Wydminy

   

  • 10 czerwca 2023

   7:30-8:30 Praca Biura Zawodów, ul. Wyspa 1
   9:30 START Maraton Wydminy, Półmaraton Wydminy,
   9:35 START Marsz Seniora 2,5km
   ok. 10:40 Pierwszy zawodnik na mecie Półmaratonu Wydminy,
   ok. 12:30 Ostatni zawodnik na mecie Półmaratonu Wydminy,
   ok. 12:35 Pierwszy zawodnik ma mecie Maratonu Wydminy,
   ok. 15:30 Ostatni zawodnik na mecie Maratonu Wydminy,
   15:30 Zamknięcie strefy META,
   15:30-16:00 Ceremonia dekoracji dystansów Półmaraton i Maraton, zakończenie imprezy.

   

  VI.     PAKIET STARTOWY 

  •         W ramach opłaty startowej uczestnicy biegów otrzymają:
   • – numer startowy
   • – chip do elektronicznego pomiaru czasu
   • – pamiątkowy medal na mecie
   • – zabezpieczenie medyczne imprezy
   • – upominki od partnerów i sponsorów biegu
   • – SMS z wynikiem, miejscem zajętym w kategorii open i w kategorii wiekowej
   • – możliwość wygrania dodatkowych nagród

   

  VII.     ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE 

  1. Limity dla poszczególnych biegów (decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia wpisowego):
   Maraton Wydminy – 100 osób
   Półmaraton Wydminy – 100 osób
   Mocna Piątka – 150 osób
   Biegi Dziecięce – łącznie 500 osób dla wszystkich dystansów.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów lub zwiększenia limitu uczestników.
  3. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych: www.maratonwydminy.pl  oraz  www.elektronicznezapisy.pl 
  4. Otwarcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 15.02.2023 o godzinie 8:00.
   Zamknięcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 6.06.2023 o godzinie 23:59.
   Rejestracja w dniu startu nie będzie możliwa.
  5. Skuteczne zgłoszenie do zawodów odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz terminowe dokonanie opłaty startowej.
   Opłaty startowe:

  Dystans
  15.02-15.04 16.04 – 6.06 8-10.06
  (biuro zawodów)
  Maraton Wydminy 150 zł 180 zł 200 zł
  Półmaraton Wydminy  80 zł 110 zł 150 zł
  Mocna Piątka  60 zł 80 zł 100 zł
  Mocna Piątka
  +
  Maraton Wydminy
  210 zł
  200 zł

  260 zł
  250 zł

   

  300 zł
  Mocna Piątka
  +
  Półmaraton Wydminy
  140 zł
  130 zł
  190 zł
  180 zł
  250 zł
  Wózki handbike bezpłatnie
  Biegi dziecięce bezpłatnie
  Marsz Seniora bezpłatnie

   

  Opłaty należy dokonać przelewem na konto:

  FUNDACJA DYSTANS
  ul. Grunwaldzka 49
  11-510 Wydminy

  Numer rachunku: 47 1600 1462 1834 6693 9000 0001 BGŻ BNP Paribas

  W tytule przelewu należy wpisać:
  imię nazwisko, opłata startowa Maraton Wydminy + dystans.
  Przykład: Janusz Kowalski, opłata startowa Maraton Wydminy  21km 

  1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi.  Do dnia 31.05.2023 istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika należy dokonać drogą mailową. 
  2. Odbiór Pakietu Startowego przez inną osobę następuje na podstawie upoważnienia własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika oraz (do wglądu) –  kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
  3. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 17 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

   

  VIII.    KLASYFIKACJA 

  W ramach rozgrywanych biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje:

   

  MARATON WYDMINY ( 42KM)

  1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI
  2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III :
   K-20, M-20 (rocznik 2003 – 1994)
   K-30, M-30 (rocznik 1993-1984)
   K-40, M-40 (rocznik 1983-1974)
   K-50, M-50 (rocznik 1973 – 1964)
   M-60+ (rocznik 1963 i starsi) 
  3. Kategoria mieszkańców Gminy Wydminy, miejsca I-III kobiet i mężczyzn
  4. Kategoria I Mistrzostw Polski LZS w Maratonie Przełajowym miejsca I-III kobiet i mężczyzn
   ( mieszkańcy wsi i miast do 20 tys. mieszkańców oraz zawodnicy zrzeszeni w LZS,)

    

   PÓŁMARATON WYDMINY ( 21KM)

   1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III
   2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III :
    K-20, M-20 (rocznik 2003 – 1994)
    K-30, M-30 (rocznik 1993-1984)
    K-40, M-40 (rocznik 1983-1974)
    K-50, M-50 (rocznik 1973 – 1964)
    M-60+ (rocznik 1963 i starsi) 
   3. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy  miejsca I-III kobiet i mężczyzn 

     

    MOCNA PIĄTKA (5km)

    1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III.
    2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III :
     K-20, M-20 (rocznik 2003 – 1994)
     K-30, M-30 (rocznik 1993-1984)
     K-40, M-40 (rocznik 1983-1974)
     K-50, M-50 (rocznik 1973 – 1964)
     K-60 ,M-60 (rocznik 1963 i starsi)
     NAJLICZNIEJSZY KLUB, miejsca I-III – Klasyfikacja wspólna dla dystansów 42km, 21km i 5km. O wyniku decyduje łączna liczba zawodników, którzy ukończą bieg i wystartują pod identyczną nazwą drużyny / klubu. Formularz rejestracyjny rozróżnia polskie znaki oraz małe i wielkie litery. Zalecamy zapis DUŻYMI LITERMI.
     Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.
     Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

           

    IX.     NAGRODY

    1. Zwycięzcy kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe / vouchery /  nagrody finansowe
    2. Miejsca I-III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki 
    3. Miejsca I – III w kategoriach Mieszkańców Gminy Wydminy otrzymają statuetki. 
    4. Miejsca I-III w kategorii Mistrzostw Polski LZS w Maratonie Przełajowym otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe. 
    5. Nagrody w kategorii open nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.
    6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

          

    X.     UCZESTNICTWO 

    1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia.
    2. Odbiór pakietów startowych osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie w obecności rodzica/prawnego opiekuna. Wydanie pakietu startowego nastąpi po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
    3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
    4. W czasie Maratonu Wydminy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.  Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
    5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. 
    6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
    7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne,  Policję, Straż Pożarną i inne służby zabezpieczające trasę biegu oraz cała imprezę.
    8. Podczas biegów uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.
    9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą bezwzględnie dyskwalifikowani.
    10. Organizator nie dopuszcza do startu zawodników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli zawieszeni lub zdyskwalifikowani za stosowanie dopingu. 
    11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
    12. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
     ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :
     1. organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji
      ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy);
     2. promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu ( na okres 30 lat );
     3. informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników opinii publicznej;
     4.  ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
    13. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
     1. dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika, 
     2. ich sprostowania lub usunięcia, 
     3. ograniczenia przetwarzania, 
     4. przenoszenia danych,
    14. Administratorem danych Uczestników jest Organizator.
    15. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
    16. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
    17. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i go przestrzegać.
    18. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu. 

         

        XI.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

        1. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. 
        2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, urazami, a nawet śmiercią oraz szkodami  i stratami o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
        3. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
        4. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu.
        5. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu jest wyłącznym prawem Organizatora i jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie do organizacji biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora.
        6. W sprawach spornych decyduje Organizator.
        7. Organizator w każdej chwili zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
        8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

         

        Organizator